De 20 enklaste och svåraste språken att lära sig (2023)

Många av oss är fascinerade av idén om att lära sig nya språk., och är att kunna interagera med andra kulturer och kommunicera med människor från andra länder berikar oss enormt. Men att lära sig språk är inte lätt, och även om det finns individer som absorberar nya språk som om de hade en gåva för det, måste de flesta av oss dödliga arbeta hårt för att behärska ett språk som inte är vårt eget. inföding.

Om du vill ha lite språkinlärningstips,i den här artikelnDu kan hitta en lista som kommer att vara mycket användbar, men den kommer också att vara användbar att känna tillVilka är de lättaste och svåraste språken att lära sig?.

  • Relaterad artikel: "Sapir-Whorf-teorin om språk"

Svårigheten att vara en polyglot

Alla språk är inte lika lätta att lära sig, och det kan man säganär det gäller att skaffa sig ett nytt språk är svårigheten relativ. Å ena sidan är personens motivation och önskan att lära sig avgörande faktorer, liksom att bo i det land där de talar det språket som modersmål och logiskt sett kommer det alltid att vara lättare att lära sig ett nytt språk om det liknar vår mamma tunga. Till exempel om vi talar spanska och vill lära oss italienska eller rumänska.

Förutsatt att vårt referensspråk är spanska, nedan kan du ta reda på vilka språk med ett väletablerat och sammanhållet antal talare och mer än 5 miljoner talare som är enklast och svårast för dig.

  • Du kanske är intresserad: "Alogi: när språk och tanke slutar flöda"

Lättare språk att lära sig

För spansktalande,Följande språk är minst svåra:

1. Katalanska

Katalanska är ett språk som talas i stora delar av Medelhavskusten på den iberiska halvön, såväl som på Balearerna och i vissa områden i Frankrike. Intressant nog är den familj av språk som den kommer ifrån, de occitansk-romanska språken, mer utbredd i det senare landet än i Spanien. Fastän,det officiella språkets inflytande i hela Spaniens kungarikegjorde det mycket enkelt för alla spansktalande att lära sig.

2. Italienska

Italienska är ett relativt lätt språk att lära sig för spansktalande, och inte bara på grund av det stora inflytande dess kultur har haft på Medelhavsländerna. Italienska har också rötter i latin, vilket gör det lätt att lära sig ordförråd eftersom det är bekant för spansktalande.Detta språk är lätt att läsa för spansktalande, förutom vissa fonem och dubbla bokstäver.. Likheterna är också tydliga i konstruktionen av meningar.

3. Portugisiska

Portugisiska talas främst i Portugal och Brasilien. Detta språk är en kusin till det spanska språket, och vi kan inte glömma att Portugals territorium delar en halvö med Spanien. Det är därför de delar stora likheter och i själva verket liknar de vissa språk, till exempel galiciska, som talas av invånarna i Spanien.

4. Franska

Franska är ett språkanvänds ofta i Frankrike och många andra länderrunt världen. Detta vackra språk delar ett alfabet och många ord med spanska. Spansktalande tycker att det är väldigt enkelt och användbart att lära sig franska eftersom det är ett viktigt och allmänt använt språk i Europa.

5. Engelska

Även om engelska inte är det lättaste språket att lära sig för vissa människor, är det ett av de mest tillgängliga språken och det är därför det är det mest talade språket i världen och talas av fler nationaliteter. En av anledningarna till att engelska är lätt att lära sig är för att det finns en hel del utbildning tillgänglig på detta språk och det brittiska och amerikanska inflytandet är mycket stort över hela världen.

Å andra sidan,en stor del av dess ordförråd bygger på latinska grundord, något som inte förekommer i andra germanska språk som tyska.

6. Rumänska

Rumänska är, liksom spanska,ett romantiskt språkSå båda är relaterade. Den senare fick dock många vardagliga ord från slaviska och ungerska språk. Den behåller mycket av latinets grammatiska struktur, även om artiklarna kan vara svåra att lära sig.

7. Grekiska

Historiskt har vi alltid varit influerade av grekerna, och även om den grekiska civilisationen idag är väldigt långt ifrån det sammanhang där människor som Aristoteles, Sokrates ellerPlaton, vi delar många termer i vårt ordförråd med grekiska. Vi kan ha allvarliga svårigheter att läsa eller skriva det, mennär man talar liknar vokal- och konsonantljud spanska.

8. afrikaans

afrikaansär känd för att vara en slags enkel version av holländska, och är ett språk som talas i Sydafrika och Namibia. Faktum är att den har många ord som liknar engelska och holländska i stavning och betydelse. Även om det ur arbetstillfällessynpunkt inte intresserar många, är det ett relativt enkelt språk att lära sig.

9. russo

Ryska är ett av de mest talade språken i Europa, och det finns också så många kulturella element som genereras på detta språk att det är lätt att hitta material för att lära sig det. Dessutom liknar de ljud som dess uttal baseras på spanska och dess ordförråd är starkt influerat av latin.

10. sant

Även om de flesta av dess högtalare är koncentrerade till en plats på planeten långt från Spanien,konstigt nog är det malajiska språket lätt att lära sig. Anledningarna till detta är att dess grammatik är relativt enkel, dess ljud är lätta att återge och eftersom det är ett bindande språk kan en del av vokabulären memoreras helt enkelt genom att lägga till suffix och prefix till redan kända. att veta.

svåraste språken

Om svårigheten,De svåraste språken att lära sig är:

1. hindi

Detta är det femte mest talade språket i världen på grund av dess spridning över samhällen i Indien, ett mycket befolkat territorium. Dessutom kan den föra tankarna till alla som har spanska som modersmål. Inte bara är dess struktur helt olik det latinska alfabetet; Dessutom är uttalet inget som spanska.

2. Yoruba

Detta språk talas av cirka 22 miljoner människor, främst i Nigeria, Togo och Benin. Hans förhållande till spanska är praktiskt taget noll, sedanär en del av de kongolesiska Niger-språken.

3. koreanska

Koreanska är det officiella språket i Nord- och Sydkorea och talas av över 80 miljoner människor världen över. Ett av de svåraste språken att lära sig.

4. Arabiska

Det arabiska språket talades först under 600-talet. Detta språk, som används i ett brett spektrum av territorier,sträcker sig från Mellanöstern till yttersta väster om Maghreb. De flesta av dess talade varianter är obegripliga och sägs utgöra ett sociolingvistiskt språk.

5. zulu

Zulu talas av cirka 9 miljoner människor, mestadels i Sydafrika. En av dess mest slående egenskaper äranvändningen av "klick" i det språk som används som konsonanter, något som också händer på andra språk på den afrikanska kontinenten.

6. tamil

I likhet med hindi är detta språk så annorlunda från spanska på alla sätt att det är svårt att hitta användbara element på spanska för att lära sig det: varken uttal, ordförråd eller grammatik har mycket att göra med ver.

7. thai

Det thailändska språket är det officiella språket i Thailand och tillhör den språkliga familjen Tai-Kadai, där nästan hälften av dess ord kommer från palispråket eller sanskrit. thaienden är i grunden tonal och analytisk och är känd för sin komplexa orografi.

8. Ändamål

Finska är ett av de svåraste europeiska språken för en spansktalande att lära sig, bland annat eftersom det inte ens tillhör den indoeuropeiska språkgruppen. Detta innebär attvårt språk är närmare besläktat med persiskan än vad som talas i Finland.

9. Ungerska

Ungerska är det officiella språket i Ungern, som talas inte bara i detta land utan även i Slovakien, Ukraina, Serbien och Rumänien. Det tillhör den uraliska språkfamiljen, precis som finska.

10. Mandarinkinesiska)

Det är det mest talade språket i världen, eftersom ungefär en femtedel av världens befolkning talar kinesiska, mestadels i Folkrepubliken Kina, Taiwan och Singapore. Detta språk anses vara ett av de svåraste att lära sig, eftersom alfabetet är helt annorlunda än vårt ochditt skrivsystem är i grunden baserat på memoreringav tusentals föremål.

FAQs

De 20 enklaste och svåraste språken att lära sig? ›

Enligt amerikanska Foreign Service Institute är det mandarin, arabiska och japanska som är världens svåraste språk att lära sig för den som är engelskspråkig. För att komma fram till detta har myndigheten placerat världens språk i fyra kategorier baserat på hur lång tid respektive språk i snitt tar att lära sig.

Vilket språk är det svåraste att lära sig? ›

Enligt amerikanska Foreign Service Institute är det mandarin, arabiska och japanska som är världens svåraste språk att lära sig för den som är engelskspråkig. För att komma fram till detta har myndigheten placerat världens språk i fyra kategorier baserat på hur lång tid respektive språk i snitt tar att lära sig.

Vad är det lättaste språket att lära sig? ›

5 lätta språk att lära sig
  1. Engelska. Engelska är det mest talade språket i världen vilket gör att du har stora chanser att öva på språket var du än befinner dig. ...
  2. Franska. ...
  3. Spanska. ...
  4. Italienska. ...
  5. Swahili.

Vad är det enklaste språket? ›

1. Norska och danska. Även om norska är lite lättare att lära sig, får våra grannspråk dela på förstaplatsen – på grund av att strategierna för att som svensk lära sig dem är så pass lika.

Vilket språk är svårast att lära sig som barn? ›

Det är rent av så att danska barn har svårare att lära sig sitt språk än barn i många andra europeiska länder. Dorthe Bleses vid Center for Børnesprog på Syddansk Universitet har undersökt barns språkinlärning tillsammans med forskare i 17 andra länder.

Vilket språk är bäst att lära sig? ›

För de flesta som vill studera språk blir engelska ofta deras första val – med god anledning. Som förekommande språk inom diplomati, affärsvärlden och populärkultur, talat av ungefär 1,5 miljard människor (med ytterligare 1 miljard som pluggar det just nu), så är engelska verkligen ”världens språk”.

Vilket språk är mest likt svenska? ›

Danskan och norskan är mest lika. Tydligare skillnader finns mellan dem och svenska. Men även svenskan delar mycket av ordförrådet med sina grannar. En svensk läsare förstår direkt ungefär 75 procent av orden i en dansk eller norsk text.

Vilket språk har minst antal ord? ›

Bokstäver

Rotokas är ett språk som talas i Papua Nya Guinea och har bara 11 ord som gör det till det kortaste alfabetet i världen.

Vad är det svåraste språket i hela världen? ›

De tio svåraste språken att lära sig är, enligt Unesco, i tur och ordning 1) kinesiska 2) grekiska 3) arabiska 4) isländska 5) japanska 6) finska 7) tyska 8) norska 9) danska 10) franska.

Är franska svårare än spanska? ›

Om du studerade franska i skolan och vill lära dig spanska kan du försäkra dig själv om att det kommer att vara enklare. Spanska ord finns på franska och vice versa. Du har alltså redan en stor fördel. Dessutom är spanska ett fonetiskt språk, det vill säga det skrivs som det uttalas.

Är franska lätt att lära sig? ›

Man hör ofta att franskan är ett svårt språk, men tvärtemot vad många tror är franskan ett av de språk i världen som är enklast att lära sig! Det Amerikanska Institutet för Utrikesservice (FSI) genomförde en studie över hur lång tid det normalt tar att lära sig olika språk.

Vilka är de mest talade språken i Asien? ›

Mandarin: över 955 miljoner

Av världens mest talade språk är mandarin, som är en del av den kinesiska språkfamiljen, det mest talade. Det är främst de som bor i Kina, Taiwan och Singapore – vilket är väldigt många människor – som har mandarin som modersmål.

Vad är ett stabilt språk? ›

Men språksystemet är stabilt

Det grundläggande svenska språksystemet – stavning, böjning, ordbildning, skrivregler, grammatik – förblir dock stabilt. Små förskjutningar här och var kan ändå ses.

Vilket språk är svårast att lära sig prata? ›

Arabiska, japanska, mandarin och grönländska

Enligt amerikanska Foreign Service Institute är de tre språk som är de svåraste språken i världen att lära sig mandarin, arabiska och japanska.

Är polska ett svårt språk? ›

Det polska språket är extremt svårt att lära sig om du inte känner några andra slaviska kusinspråk innan du försöker lära dig. Men människor här är stolta över sitt språk och dess svårigheter; så försök att ta en lektion och prata några när du kan och de kommer att älska dig för den.

Hur många språk är det rimligt att man kan lära sig? ›

4. Språkinlärning förbättrar din hälsa. Tvåspråkighet förbättrar ditt minne och din kreativitet. Forskare har också visat att de som talar två eller flera språk kan fördröja uppkomsten av sjukdomar som Alzheimers och demens med 4 till 5 år.

Vilket är det vackraste språket? ›

Franska brukar kallas världens vackraste språk men vilket är egentligen det sexigaste? Över en miljon människor världen över har röstat i omröstningen. Nyzeeländska tar hem priset med motiveringen: "För ett ovant öra kan nyzeeländska låta precis som australiensiska, men Big 7 Travel-läsare håller inte med om den saken.

Hur snabbt går det att lära sig ett språk? ›

– För en språkstudent krävs det 10 000 timmar för att man ska bli riktigt, riktigt bra och behärska det. Om jag säger så här om man pluggar 40 timmar i veckan, då behöver man 250 veckor för att lära sig ett språk. Om man håller på dygnet runt, bor i landet, då krävs det 59 veckor.

Vilket språk är lättast att lära sig i skolan? ›

Vilket språk är lättast att lära sig (förutom norska och danska)? - Quora. Det beror på vilka språk du har i bakgrunden. har du bara svenska och inte talar något annat språk skulle jag säga att nederländska är lättast när det kommer till det skrivna språket. Det talade språket kan vara lite svårare.

Vad tycker norrmän om svenskar? ›

I intervjuerna med politiker framkommer att man anser att svenskarna är bättre organiserade och målfokuserade, norrmännen tycker att de har något att lära sig av samarbetet. De mera negativa omdömena handlar om att svensken ibland är för detaljorienterad och mycket "nykter med pengar" för att inte säga snål.

Vilket språk talas av 300 miljoner? ›

slaviska språk, en gren av de indoeuropeiska språken. Den omfattar över femton språk (litteraturspråk/skriftspråk) med ca 300 miljoner talare, huvudsakligen i Central- och Östeuropa samt i den asiatiska delen av Ryssland. Minoriteter finns också i Nordamerika och Australien.

Vem kan mest språk i världen? ›

En polyglott är en person som kan tala många språk. I Alex Rawlings fall rör det sig om hela 15 olika språk – bland annat hebreiska, grekiska och franska utöver modersmålet engelska. Han säger själv att han nog inte är bättre på språk än någon annan.

Vilket är Sveriges svåraste ord? ›

Men inte ens med sina 131 bokstäver är det svenska exemplet, lnordvästersjökustartilleriflygspaningssimulatoranläggningsmaterielunderhållsuppföljningssystemdiskussionsinläggsförberedelsearbeten, i närheten av att vara världens längsta ord.

Har engelska fler ord än svenska? ›

Engelskan har fler ord

Och lika litet som man kan räkna svenska ord kan man räkna engelska ord. Påståenden som att engelskan skulle vara mer ordrikt än svenskan är alltså en ogrundad föreställning. Och dessutom en helt oväsentlig jämförelse.

Hur många ord kan en vanlig svensk? ›

Svenskar har ett aktivt ordförråd på långt under 5000 ord. Sedan har utbildade personer ett passivt ordförråd som sällan är större än 50000 ord. Shakespeare uppvisar i sina samlade verk 29 066 olika ord.

Vilket är det snabbaste talade språket? ›

Fakta 2: Spanska är det snabbaste språket i världen.

Detta är inte förvånande, eftersom spanska tillsammans med japanska är det snabbaste språket i världen. Ett språks hastighet bestäms av hur många stavelser en genomsnittlig modersmålstalare kan uttala per sekund. De långsammaste språken är däremot tyska och mandarin.

Hur svårt är det att lära sig arabiska? ›

Att lära sig arabiska kan vara tufft för en person som talar svenska. Men det är absolut inte omöjligt. För de allra flesta så väger fördelarna tyngre än nackdelarna när de lär sig ett nytt språk. När man väl får grepp om språket, så kommer man vara så stolt över sig själv när man ser vilka framsteg man gjort.

Är isländska svårt? ›

Mer om det isländska språket

Jag brukar säga att isländska är både svårt och lätt. Det är svårt eftersom grammatiken är ganska komplicerad och lätt eftersom så stor del av ordförrådet liknar svenskan.

Får man betyg i spanska 1? ›

Hej, Du kan få meritpoäng för kurser i moderna språk, engelska och matematik - oavsett vilken utbildning du söker.

Vilken nivå är franska 4? ›

OM UTBILDNINGEN. Franska 4 ger dig fördjupade kunskaper inom franska språket och kulturer. Motsvarar GERS nivå: B1.

Hur lång tid tar det att lära sig spanska? ›

Men som en måttstock, uppskattar FSI att det bör ta någonstans mellan 575-600 timmars undervisning, eller 23-24 veckor, för att nå allmän kunskap. Du kan lära dig spanska snabbt, precis som du kan lära dig spanska långsamt.

Hur lång tid tar det att lära sig franska? ›

Motivation och tid du kan ägna åt att studera/praktisera språket. Är du extremt motiverad och kam hålla lågan uppe över lång tid samt kan ägna flera timmar om dagen åt att få övning och praktik i ett nytt språk, så kan du lära dig det på några månader. I synnerhet om det är närbesläktat till något du redan kan.

Hur lika är italienska och spanska? ›

Italienskan och spanskan liknar varandra mycket både på ett formellt plan och också på ett syntaktiskt. I denna beskrivning används de italienska och spanska tempusbeteckningarna.

Hur är det att lära sig svenska? ›

Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket till vardags och i arbetslivet. Utbildningen ger dig också en orientering i hur det svenska samhället fungerar. Utbildningen anordnas av din kommun och finns på olika nivåer för att passa alla.

Vad är det mest talade språket i Europa? ›

Hur många pratar tyska i världen? Tyska är Europas största språk näst efter ryska men hur många pratar tyska i världen? Ungefär 120-150 miljoner människor varav ca 95 miljoner har det som modersmål. Den största andelen tyskpratande finns i Tyskland.

Vad snackar man för språk i Indien? ›

Det största språket i landet är hindi, som är ett indoeuropeiskt språk. Det största dravidaspråket är tamilska. Totalt räknar man med minst 30 olika språk och cirka 2 000 olika dialekter. Även kolonialspråket engelska används i Indien, främst som andraspråk mellan personer med olika modersmål.

Hur många språk har vi i Sverige? ›

I Sverige talas och skrivs, förutom svenska, ungefär 200 olika språk. Dessutom har vi fem nationella minoritetsspråk.

Var pratar man mest rikssvenska? ›

Rikssvenska är den vanligaste termen för det standardspråk som uppstått främst ur de dialekter som talas kring Stockholmsregionen och som används av den stora majoriteten av svenskar.

Hur man pratar rikssvenska? ›

Svenskt standardspråk, standardsvenskan eller rikssvenskan, är svenska som är lätt för alla att förstå eftersom det saknar ord och uttal som bara finns i dialekterna. Man kan säga att standardspråk är svenska utan dialekt. Det liknar skriftspråket. Orden som används är de som finns med i ordlistorna.

Är kinesiska svårt? ›

Det är inte så svårt som du tror

Att bemästra kinesiska kan ta ett tag, att nå en medelmåttig nivå där du kan hålla i gång en konversation är faktiskt inte så svårt som du kanske tror. Som jag nämnde tidigare är kinesiska ett mycket “tonalt” språk, men det är också ett kontextuellt språk.

Vilka språk kan man välja i sexan? ›

Enligt skollagen är språkvalet ett ämne som elever ska kunna välja i grundskolan i årskurs sex eller sju. Huvudmannen ska erbjuda minst två av språken franska, spanska och tyska.

Är det möjligt att tänka utan språk? ›

Vi människor kan tänka i språk men också utan språk, till exempel i bilder, och vi alla känner igen situationen där vi saknar de rätta orden för att uttrycka en tanke. Tanke och språk kan alltså inte vara detsamma. Men det betyder inte att tanke och språk inte är relaterade alls.

Vilket språk liknar polska? ›

Polska hör till de indoeuropeiska språken. Dess närmaste släktingar är de andra västslaviska språken – tjeckiska, slovakiska, kasjubiska, lågsorbiska, högsorbiska och den utdöda polabiskan. Enligt vissa polska språkforskare räcker det att känna till de 1200 vanligaste orden för att kunna använda sig av polska språket.

Vad heter Polen på polska? ›

Polen (polska: Polska) formellt Republiken Polen (polska: Rzeczpospolita Polska), är en republik i Centraleuropa.

Vilka språk är likt polska? ›

Polska – ett (väst)slaviskt språk

De slaviska språken är uppdelade i de östslaviska (ryska, vitryska och ukrainska), de sydslaviska (bulgariska, makedonska, kroatiska, slovenska och serbokroatiska) och de västslaviska språkfamiljerna. Till den västslaviska språkfamiljen hör slovakiska, tjeckiska och polska.

Kan man glömma bort ett språk? ›

Modersmålet skapar neurologiska mönster i hjärnan som inte försvinner – även när kontakten med modersmålet upphör redan vid ett års ålder. Det visar en kanadensisk forskarstudie publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Hur lång tid lära sig svenska? ›

I de undersökningar som gjorts tar det mellan 3-8 år. För de barn som kommer mellan 12 och 15 års ålder, blir det tufft. Det tar mellan 6-8 år för att nå infödd nivå i andraspråkstillägnandet, eftersom de språkliga kraven är höga på högstadiet.

Hur mycket kan man lära sig på en dag? ›

En normal studievecka enligt CSN är 40 timmar av studier, alltså 8 timmar per dag. Däremot har jag upplevt att man sällan behöver plugga så mycket varje vecka. Om du är effektiv kan 4 timmar per dag vara tillräckligt, men det kan behövas mer i vissa perioder.

Vad är det största språket i världen? ›

1. Mandarin: över 955 miljoner. Vi har en vinnare! Av världens mest talade språk är mandarin, som är en del av den kinesiska språkfamiljen, det mest talade.

Kan man lära sig ett språk själv? ›

I början är det svårt, men du lär dig snabbare om du tar alla chanser att prata språket. Acceptera att du inte kan prata om avancerade ämnen till en början. Var inte rädd att göra fel – alla gör misstag. Ställ inte för höga krav på dig själv.

Vilket är det äldsta nordiska språket? ›

Historiskt sett har de skandinaviska språken (danska, norska och svenska) uppstått ur ett och samma språk, urnordiskan. Omkring år 800 brukar man räkna med att de skilda språken började utvecklas. I Norden talas två andra språk som är nära besläktade med de skandinaviska språken: isländska och färöiska.

Vilka språk kan man välja i 6 an? ›

Vilka språk kan du välja? På alla skolor kan man välja mellan minst två moderna språk, men oftast finns det fler. Enligt skolförordningen (9 kap. 5 §) ska elever i den svenska skolan kunna välja mellan minst två av språken franska, spanska eller tyska inför sitt språkval i moderna språk.

I vilken ålder lär man sig bäst? ›

Det kan variera mycket hur barnet pratar och lär sig ord, men många barn i treårsåldern lär sig snabbt många fler ord. Nu brukar barn också snabbt lära sig prata bättre. Barnet talar ofta fort och intensivt och kan snubbla över orden. Mellan 2 och 4 år kan talet ibland haka upp sig hos en del barn.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated: 14/10/2023

Views: 5656

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.